Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

http://old.motesz.hu/ - Archivált website!

Utoljára frissítve: 2021.07.16.
Aktuális website: www.motesz.hu

Tisztelt Szövetségi Tanács!

Bármily hihetetlen, de ismét elmúlt két év – talán gyorsabban, mint az eddigiek. Ennek oka az a sokszínû változás, ami környezetünkben, az országban és az egészségügyben lezajlott és folyamatosan történik.

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége is igen nagy munkán van túl. A 129 szakmai-tudományos társaság véleményén, javaslatain alapulva készült el számos szakértői anyag, amelyek az egészségügyben tervezett, illetve javasolt változtatásokra ad megoldási lehetőségeket és véleményezi azokat. A struktúra átalakítástól a minimumfeltételekig, a szakmai irányelvektől a minőségbiztosításig minden területet felöleltek anyagaink, amelyek kölcsönös információcserén és alapvetõen konszenzussal létrehozott véleményeken alapultak. Hogy mennyire volt helyes az út és a tevékenység az igazából csak késõbb ítélhetõ meg, de szándékaink és a leírt véleményünk hitelességét igazolja az, hogy az új egészségügyi kormányzat által meghirdetett Semmelweis Tervben a fél évvel elõbb leírt számos javaslatunk visszaolvasható.

Nemzetközi kapcsolataink továbbfejlesztése kiemelkedõen sikerült elsõsorban Németországgal és Kínával, illetve a nemzetközi orvos szervezetekben való részvételünk és aktivitásunk igen jelentõssé vált (UEMO-ban magyar elnökség, UEMS-ben ismételten magyar alelnök megválasztása).

A belsõ szervezeti életben történt változások szorosabbra fûzték az elnökség és a tagtársaságok kapcsolatát és sikeresen megvalósítottuk a tagsági és tagdíj revíziót is. Kis lépésnek tûnik, de a további létünkrõl is sikerült ezzel kapcsolatban eszmét cserélnünk.

Az elmúlt két évben megújult a MOTESZ Magazin és oly kivételes lehetõségünk volt, melynek veredményeképpen a Magazint negyedévente megújult köntösben tudtuk megjelentetni.  A gazdag híranyag mellett alapvetõen megváltozott, kiszélesedett a szakmai tartalom is, mind tudományos, mind egészségpolitikai vonatkozásban. Így a decemberi számban a tagtársaságok véleményének összesítése is olvasható a Semmelweis Tervrõl.

Az elnökök kétévente váltják egymást, eljött hát a számvetés ideje. Korábbi elnökségi tagság, alelnöki, majd leendõ elnöki funkciók betöltése könnyebb volt, mint az elnöki felelõsség hordozása. A bizalom, a támogatás és a szeretet, amely körülvett a MOTESZ munkatársai és az Elnökség tagjai részérõl azonban átsegített minden nehézségen – ezt köszönöm mindenkinek.

Külön köszönettel tartozom Sótonyi Péter akadémikus úrnak a nemzetközi tevékenységben nyújtott kiemelkedõ munkájáért és támogatásáért és hasonlóképpen köszönettel tartozom Belsõ László alelnök úrnak az egészségpolitikai területen nyújtott és hihetetlen energiával végzett elemzõ, értékelõ és összegzõ munkájáért.

Köszönettel tartozom a tagegyesületek elnökeinek és fõtitkárainak megtisztelõ bizalmukért és együttmûködésükért, amellyel a MOTESZ hiteles képviseleti tevékenységet láthatott el az egészségügy minden területén.

A tisztséget átvevõ Elnöknek, Ertl Tibor Professzor Úrnak legalább annyi szeretetet és megbecsülést kívánok munkájához, mint amennyit én kaptam a MOTESZ-tõl.

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok!

Prof. Dr. Kiss István

a MOTESZ elnöke

Budapest, 2010. december 16.

Elnökségi beszámoló 2010.

A kétéves elnöki ciklus zárása elengedhetetlenné teszi, hogy ne csak az elmúlt év feladatairól, történéseirõl adjunk számot, hanem – legalább is jelzésszerûen – felidézzünk az elmúlt két év eseményeit.

Szakmai feladatok

Az elmúlt 5-6 évben a MOTESZ jó néhány szakmai anyagot készített, amelyek az egészségügy helyzetét elemezték és javaslatokat tartalmaztak a változtatások mikéntjére, pontosan rögzítve azokat a pontokat, ahol nem lehet szakmai kompromisszumot kötni, azonban ugyanakkor a  változtatások megvalósításához törekedtünk a konszenzusra. Ez év elején idõszerûnek gondoltuk, hogy az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra összefoglaló javaslatot készítsünk úgy, hogy megkérdezzük errõl elsõsorban a szakmát, így tagtársaságainkat, szakmai szövetségeket, intézményeket, neves szakembereket, akadémiai orvosdoktorokat, de felkértük a nem orvos akadémikusokat, más szakterületek neves képviselõit és a parlamenti pártokat is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyar egészségügy fejlesztésének középtávú programjával rendelkeznek-e, ill. milyen javaslataik vannak ezzel kapcsolatban.

Felkérésünk mellé témavázlatot csatoltunk, az egységes értelmezés, a válaszok feldolgozásának megkönnyítése érdekében.

A MOTESZ Magazinban folyamatosan tettük közzé a hozzászólásokat, javaslatokat, véleményeket, majd – a kormányprogram ismeretében – pontosítottuk addigi javaslatainkat.

A teljesség igénye nélkül néhány megállapításunk, javaslatunk:

• „A progresszivitás szakmai mércéjének az orvostudományi egyetemek szakmai teljesítményét javasoljuk, de ehhez elengedhetetlen, hogy az állam biztosítsa a négy orvostudományi egyetem klinikáin a legmagasabb orvos-szakmai ellátási szintet.

Elnökségi beszámoló 2010.

 
 
 

BELÉPÉS

TÁMOGATÁSOK

emet logo szines jpeg

 

AZ EGÉSZSÉG TÍZ PARANCSOLATA

2021