Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

http://old.motesz.hu/ - Archivált website!

Utoljára frissítve: 2021.07.16.
Aktuális website: www.motesz.hu

 

 Tisztelt  Szövetségi Tanács!

A 2013-2014-es elnöki periódus második évének végéhez értünk.  Az alapszabályunkban foglalt kötelezettségnek eleget téve a két esztendővel ezelőtt megfogalmazott célkitűzések tükrében tekintsük át a feladatok teljesítését, a végzett munkát, a szövetség életében bekövetkezett változásokat, eseményeket.

 

ELNÖKI BESZÁMOLÓ LETÖLTÉSE PDF FORMÁTUNBAN

Amint azt az elmúlt évi beszámolóban is összefoglaltuk, a MOTESZ első és legfontosabb feladatának tartjuk,  hogy

-          a Szövetség megerősítse helyét a magyar orvostársadalomban és a civil közéletben,

-          valódi képviseletet teremtsen tagszervezetei részére.

-          megfelelő kapcsolatot alakítson ki a társszervezetekkel, köztestületekkel, intézményekkel,

-          olyan szakmai  programokban vegyen részt, amelyek a tagegyesületekben felhalmozott tapasztalat, szaktudás segítségével és összefogásával szolgálja a magyar orvostársadalom egészének szakmai érdekeit,

-          fenntartsa nemzetközi kapcsolatait, tovább erősítse azokat.

-          olyan szakmai konferenciák, rendezvények szervezésére kerüljön sor, amely erősíti a szövetség interdiszciplináris, multidiszciplináris attitűdjét.

-          Fontos feladatként határoztuk meg a MOTESZ gazdasági stabilitásának megteremtését, a feladatok teljesítéséhez szükséges anyagi háttér biztosítását.

Jó alapot és muníciót kaptunk társaságainktól a múlt év elején kiküldött kérdőívek megválaszolása során, hiszen ebből merítve határoztuk meg azokat a célokat, amelyek alapján dolgoztunk az elmúlt időszakban:

            A megújulást -  felelős gazdálkodás mellett - elsősorban a tevékenységeink megújításában, a jó és bevált gyakorlat megőrzésében, a kiüresedett tevékenységek elhagyásában és a hiányzók és hiányoltak fokozatos bevezetésével terveztük.

            A tevékenységeket a Tagtársaságok fokozottabb szerepvállalásával, azaz kezdeményezéseik felkarolásával és képviselőik aktív részvételével gondoltuk megújítani, bővíteni.

            Az így elért megújulással párhuzamosan lehet elérni a szervezet és a testületek megújítását is, a közös munkában aktív és szakmailag, erkölcsileg hiteles személyiségek bevonásával, természetesen a folyamatosan aktívak változatlan megbecsülése mellett.

            A nyilvános megszólalásokat, programokat szakmai műhelymunkára alapozva láttuk megvalósíthatónak. Így érhető el, hogy ne csak az aktuális pillanatban érvényes, szükségszerűen egyoldalú és tünékeny, hanem a közép- és hosszútávon érvényes, minden érintett szakterületet és tényezőt figyelembe vevő, kiegyensúlyozott és hasznos álláspontot képviselhessen a MOTESZ.

E célok megfogalmazása  és teljesítése szükségszerű volt annak érdekében, hogy a szövetség – felülemelkedve a mindenki előtt jól ismert nehézségeken -  fennmaradjon, megújult szervezeti struktúrában tegyen eleget mindazon elvárásoknak, követelményeknek, amelyek egy közel fél évszázada működő, a magyar orvostársadalom egészét lefedő országos szervezettel szemben megfogalmazódtak.

Vegyük sorra az elmúlt két év eseményeit, feladatait:

Magyar Orvostudományi Napok

A MOTESZ történelmi elődje, a MORTESZ, a Magyar Orvosok Tudományos Egyesületeinek Szövetsége által 1931 és 1941 között 9 alkalommal megrendezett Magyar Orvosi Nagyhét  reneszánszaként  2013-ban és 2014-ben három napos szakmai továbbképző programként rendeztük meg a Magyar Orvostudományi Napok-at.  A konferenciát mindkét alkalommal az MTA által 2003-ban életre hívott Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében rendeztük meg, szem előtt tartva az   interdiszciplináris, multidiszciplináris megközelítést.

a 2013-as program megnyitójából  a program fővédnöke, Pálinkás  József, az MTA elnöke ajánlását idézzük: "Szilárd gyógyítói rendszer nem  létezhet folyamatos képzés és tanulás nélkül". Ennek az elvárásnak maradéktalanul eleget tettünk,  a résztvevők sok új, napi munkájuk során hasznosítható ismeret birtokába jutottak, és a három napos konferencia továbbképzésként is elismerést nyert.

Fontos megállapítás hangzott el Vécsei László professzor úr, az MTA Orvosi Osztályának elnöke részéről, mely szerint a kutatás meghatározó, mert a gyógyításban egyre inkább előtérbe kerül a személyre szabott medicina, s a kutatás különböző területeinek új eredményei ismerete nélkül a gyógyító orvos egyre nehezebben  tud optimális döntéseket hozni a betegágynál.

Erre a követelményre is választ adott az interdiszciplináris program a számos szakterületet érintő, rendkívül magas színvonalú előadásokkal.

A 2014-es program fővédnöke Lovász László akadémikus, az MTA elnöke volt, és  a megnyitón részt vett Freund Tamás akadémiai  alelnök és Kosztolányi György akadémikus, az MTA Orvosi Osztályának elnöke.

A programban fontos helyet kaptak a pszichiátria kapcsolódási pontjai, a gyermekgyógyászat XXI. századi kihívásai, az idősgyógyászat lehetőségei, a fejfájás gyakorlati kérdései, vagy a gyulladás különböző hátterű kórképek kialakulásában betöltött szerepének tárgyalása.

Az idei programból - a kutatások fontosságára tekintettel - kiemelhetjük a Lendület programban résztvevő kutatók előadásait.

Mint ismeretes, a kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára létrehozott Lendület Programot  2009-ben hirdette meg első ízben az MTA elnöke. A program hozzájárul a sikeres fiatal kutatók elvándorlásának visszaszorításához, a tehetség-utánpótlás biztosításához, bővíti a kiválóságok előrelépési lehetőségeit és növeli az akadémiai kutatóintézet-hálózat, ill. az egyetemek versenyképességét. A 2014-es MON rendezvény első napján ízelítőt kaptunk a Magyarországon működő  egyetemi ill. akadémiai kutatóhelyeken folyó munkáról, a legújabb eredményekről, elsődlegesen azokról, amelyek multidiszciplináris klinikai jelentőséggel bírnak.

Ma már – ismerve mindkét rendezvény adatait, tapasztalatait – összehasonlításokat is tehetünk,  így elmondhatjuk, hogy a két év számai  közel azonosak, az idei résztvevői létszám - kétszázon felüli résztvevővel - néhány százalékkal meghaladja az előző évit.

Mindkét rendezvénynek a Hotel Novotel adott helyet, és azt gondolom, hogy méltó színhelye volt tavaly is, idén is a gazdag programnak, amelyeken az előadók között számos akadémikust, nemzetközileg is nagyra tartott szakmai kiválóságot üdvözölhettünk.  Öröm volt számunkra, hogy a  2013-as konferencia záró napján Balog Zoltán miniszter úr jelen volt és előadást tartott, a 2014-es program záró napján pedig -  kerekasztal beszélgetés keretében -  Dr. Zombor Gábor, egészségügyért felelős  államtitkár  tájékoztatta a jelenlévőket az egészségügyben zajló folyamatokról, a közeljövőben várható intézkedésekről, tervekről. Hasznos volt tájékozódni  a várható kormányzati irányvonalakról, és azokat megvitatni az egészségügy országos irányítói, az OEP, a GYEMSZI, az Orvosi Kamara, az Innovatív Gyógyszergyártók Szövetsége, a MOTESZ vezetői és a hallgatóság együttes részvételével.

A múlt évi évzáró ülésünkön a 2013-as rendezvény szakmai sikereiről már beszámolhattunk,   az idei programban hasznosítottuk az előző évi észrevételeket, javaslatokat, ezek a résztvevőknek küldött rendezvényt értékelő kérdőív megválaszolása során érkeztek be a Szövetséghez. Hasonlóképpen sikerként könyvelhetjük el az idei programot is, erről számos visszajelzést kaptuk a hallgatóság, a meghívott előadók és a kerekasztal résztvevői részéről is.

Úgy gondoljuk, hogy sikerült a  történelmi hagyományok megújításával a 21. században egy olyan  kapcsolatépítésre, szakmai  eszmecserékre, új ismeretek, tapasztalatok szerzésére alkalmas  orvosi fórumot létrehozni, amely a jövőben is vállalható, folytatásra érdemes,  és reményeink szerint  a MOTESZ egyik meghatározó eseményévé, védjegyévé válik.

Fontosnak tartjuk a múlt értékeinek megőrzését, az értékek létrehozói előtti tiszteletadást, példaként tekintett munkásságuk folytatását, a MORTESZ-t alkotó orvosi társaságok által   több  mint nyolcvan esztendő előtt a kooperáció, a közös ügyek megvitatása, a szakmai együttgondolkodás színtereként  létrehozott  Magyar Orvosi Nagyhét hagyományainak továbbvitelét.

Orvos-beteg kapcsolatok

A társadalmi presztízs visszanyerését a betegeken keresztül kell elérni. Az orvos-beteg viszony helyreállításáért aktív kapcsolatokat kell építeni.  E célkitűzés megvalósításáért tettünk néhány lépést az idei évben.  

Húsvét hetében, április 16-án, szerdán a Magyar Állami Operaházban került sor a MOTESZ és az Operaház vezetése által szervezett Parsifal c. előadásra. Az előadás erre az estére "A gyógyítás Parsifalja" jelzőt kapta. 

A teltházas, zártkörű rendezvényre a MOTESZ-hez tartozó 127 orvostársaság képviselői, az akadémikusok, az egyetemek, az országos intézetek, az egészségügyi kormányzat és hivatalok, a gyógyszercégek, az orvos és szakdolgozói szervezetek vezetői, valamint magas rangú politikusok kaptak meghívást. Jelen voltak a betegegyesületek képviselői is, mivel – a MOTESZ hitvallása értelmében – a betegek érdemi együttműködése nélkül eredményesen gyógyítani nem lehet. Így a neves külföldi vendégművészek szereplésével is fémjelzett kiváló előadás a gyógyítás összes szereplőjének közös ünnepre adott lehetőséget.

Richard Wagner örök életű opusa, mely a részvét, az áldozatvállalás és a szolgálat gyönyörű szimbóluma, a nagypénteki varázslat megidézésével minden résztvevőnek komoly lelki élményt nyújtott. Köszönettel tartozunk az Operaház főigazgatójának, valamint az első rangú szervezés összes közreműködőjének.

Ugyanezen gondolatok és hitvallás  mentén ez év októberében az ARMEL Operafesztivál Szervezőirodával kötött megállapodás alapján  az idei Operafesztivál három napjára kaptunk hasonló lehetőséget, ezúttal az Erkel Színházba. (Ez az Operafesztivál voltaképpen egy verseny,  2007-ben alapította az ARMEL Produkció és Sajtóiroda, a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Pannon Filharmonikusok és a francia Mezzo Televízió.  Az elmúlt öt évben 52 ország 3627 énekese jelentkezett, hogy az első két fordulón át a döntőbe kerülve eljátszhassa az évenkénti 5 versenyprodukció főszerepeinek egyikét.) Az idei verseny döntős produkciói közül három előadásra kaptunk részvételi  lehetőséget,  a meghívottak  ezúttal is a tagegyesületek és a betegszervezetek képviselői voltak.

Akik érdeklődtek és részt vettek az előadásokon, rendkívül színes, színvonalas, külföldi előadók által életre keltett  játék  részesei lehettek. Ezúton is köszönjük az ARMEL Operafesztivál szervezőinek a rendkívüli lehetőséget.

Őszintén bízunk abban, hogy ezekkel, a művészetet segítségül hívó lépésekkel - a szokásostól eltérő módon és eszközökkel -  sikerült közelebb jutni  a társadalmi kapcsolatok, az orvos-beteg kapcsolatok jobbá tételéhez.

További szakmai programok

Két évtizede rendszeresen, évente megrendezzük a REHA Hungary  továbbképző konferenciát. Az utóbbi  öt évben elsősorban a gyógytornászok, fizioterapeuták számára jelentett   színvonalas, tartalmas tapasztalatcserét, új ismereteket ez a rendezvény.

2013-ban  A hidroterápia szerepe a fizioterápiában", 2014-ben"A  cervicalis kórképek diagnosztikája és fizioterápiás kezelése" címmel rendeztük meg a konferenciát. A program életben tartása, évről évre új és izgalmas témák  napirendre vétele néhány, a rehabilitáció ügyét konok következetességgel gondozni és felszínen tartani kívánó szakember nevéhez fűződik. Ismételten köszönet illeti Dr. Katona Ferenc professzor urat, Dr. Bálint Géza főorvos urat, akik 2013-ban és 2014-ben is rendkívül változatos programot állítottak össze, és olyan előadókat nyertek meg, akik számos érdekes szakmai újdonságot, ill. saját gyakorlatukból vett példákat osztottak meg a hallgatósággal.

Köszönjük a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar dékánjának, hogy - a korábbi évekhez hasonlóan - ez évben is helyet adott a rendezvénynek. Köszönet illeti a Magyar Gyógytornász-fizioterapeuták Társaságát, hogy kiváló előadókat nyertek meg a konferencia számára, és a MOTESZ-szel együttműködve invitálták a szombati napra szervezett program résztvevőit, és köszönet illeti  a Csont és Ízület Évtizede Alapítványt is azért, hogy gondoskodtak a résztvevők vendéglátásáról.

A Magyar Arc- Állcsont és Szájsebészeti Társaság kezdeményezésére - a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság, a Magyar Onkológusok Társasága, a Magyar Urológusok Társasága, a Magyar Fogorvosok Egyesülete, valamint a FAKOOSZ, Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége  együttműködésében - a MOTESZ interdiszciplináris fórumot szervezett,  A biszfoszfonátok által indukált állcsont oszteonekrózisok megelőzése és kezelése.” címmel. Ez a téma  néhány évvel ezelőtt már szerepelt a MOTESZ interdiszciplináris fórumsorozatában. A rendezvény konszenzussal zárult, amelyet a téma által érintett szakmák  internetes oldalain, ill. szakmai folyóirataikban megjelentettünk. A szakmai rendezvényt példaként tekinthetjük   a szövetségen kívüli egyesületek, szövetségek, valamint a  MOTESZ és tagegyesületeinek a szakmai kérdések megtárgyalásában, a konszenzus létrehozásában  megvalósuló színvonalas és eredményes együttműködésére.  

Interdiszciplináris programunk része az idén negyedik alkalommal - továbbképző fórumként -  megrendezett HIV konferencia, amelynek célközönsége elsősorban az alapellátó orvosok és szakdolgozók. Évről évre jelentős érdeklődés mutatkozik a meghirdetett  szakmai program iránt.

Örülnénk, ha más szakmák együttműködésével hasonló programokra kerülhetne sor a jövőben. Erre biztatjuk tagtársaságainkat, legyenek aktívak az interdiszciplináris szakmai kérdések megvitatása,  tapasztalatcsere, szükség esetén a konszenzus megteremtése terén.

Közel az év végéhez még egy interdiszciplináris programra került sor, november 26-án "A terápiához kötött diagnosztika aktuális kérdései" címmel konszenzust kialakító kerekasztal megbeszélést rendeztünk az Országos Onkológiai Intézet, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, a Semmelweis Egyetem II. Patológiai Intézete, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézete, I. sz. Belgyógyászati Klinikája, valamint az EMMI, az OEP, a GYEMSZI és a Magyar Rákellenes Liga szakértőinek részvételével. A "Paradigmaváltás az onkológiában" c. vitaindító előadás után a finanszírozás kérdései, a PCR kassza, valamint minőségbiztosítási kérdések és egészség-gazdaságtani összefüggések megvitatása került napirendre.

Ez a rendezvény része, ill. folytatása annak a munkának, amely a molekuláris patológiai diagnosztikai laboratóriumok minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése érdekében már 2013-ban megkezdtünk, és ez évben az EMMI Egészségügyi Államtitkárságával kötött támogatási szerződés keretében  folytattunk.

A molekuláris patológiai laboratóriumok elmúlt évi,  nemzetközi GLP és ISO standardnak megfelelő átvilágítása és kiértékelése lehetőséget adott arra, hogy konkrét javaslatok szülessenek az érintett laboratóriumok, a fenntartók, a szakmai társaságok, képzőhelyek, finanszírozók, a hatóságok és a szakmapolitika számára, hogy mi a teendő annak érdekében, hogy egy nemzetközi összehasonlításban magas minőségi színvonalat biztosító molekuláris patológiai laboratóriumi rendszer működjön Magyarországban.

Szintén az Egészségügyi Államtitkársággal fennálló együttműködés keretében készült el még 2013-ban az Egészség tíz parancsolata c. dokumentum. Ennek kommunikálása 2014-es feladat, amely a jövő évre is áthúzódik. Tervünk az, hogy a kiadványt széles körben, iskolákban, kis közösségekben országosan terjesztjük, hiszen egészségtudatos életmóddal és a betegségek megelőzésével nagyon sok orvos-beteg találkozás lenne kivédhető.

Az Egészségügyi Államtitkársággal folytatott együttműködési megállapodás fontos része az Államtitkárság kötelező szűrésekkel és szűrőprogramokkal kapcsolatos lépéseinek szakmai támogatása.

Ezzel összefüggésben már elkészült egy szakértői anyag, amelyet a döntéshozók rendelkezésére bocsátottunk, és áthúzódik a következő évre a nemzeti szűrőprogramokkal kapcsolatos konferencia megrendezése, az Államtitkársággal történt egyeztetésnek megfelelően.

Balaton projekt

 A "Nyári egészségtábor"elnevezésű projekt keretében a mobil szűrés és tanácsadás  2013. évi programja került megismétlésre - ez alkalommal a MOTESZ bevonásával  - az idén 2014. július 18-augusztus 18. között, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Egészségfejlesztési Intézet közös szervezésében.  Az Államtitkárság és a MOTESZ közötti együttműködés keretében e program koordinációjára ez évben a MOTESZ kapott felkérést. 

A program  - mely 32 napon keresztül 9 helyszínen (Agárd és a Balaton körüli nagyobb települések) zajlott -  célja a lakosság mozgósítása volt a megelőzésre, és hogy ráirányítsák a figyelmet a szűrővizsgálatokon való részvétel, az egészségtudatos táplálkozás és a nemdohányzók védelmének fontosságára. Az emlőszűrést végző szűrőkamion mellett egészségfejlesztéssel és egészségneveléssel foglalkozó, ún. egészség-pavilonok is felállításra kerültek.

Az egész projekt során operatív és nagyon jó kollegiális  együttműködés volt jellemző az OTH munkatársaival. A program előkészületeitől több ízben folytattunk egyeztető megbeszéléseket az  OTH vezetőivel. A MOTESZ koordinációs feladatai között szerepelt a program végrehajtása érdekében valamennyi szerződés megkötése, teljesítések igazolása, elszámolások elkészítése, bőrgyógyász szakemberek toborzása, sponzorok megnyerése, és egyéb napi szervezési, koordinációs munkák. E feladatok ellátása során építettünk az OTH előzőévben kialakított jó gyakorlataira és tapasztalataira is.

 A program sikeres volt, a végrehajtást illetően  az OTH  helyettes országos tisztifőorvosa  nagyon jó tapasztalatokról számolt be. A táborhelyeken nagyon jó volt a hírverés, számítottak  a szűrőkamion, ill. az egészségtábor megjelenésére.  Előző évről visszatérő látogatók is megjelentek, akik köszönetet mondtak  az életmentő jelzésért,  vagy éppen a dohányzásról történt leszokást köszönhették az előző évi táborbeli tanácsoknak.

Felvetődött egy olyan javaslat is, hogy a rezidensek számára választható gyakorlatnak ajánlották ezt a táborbeli munkát, hiszen rendkívül sok tapasztalatot szerezhettek az ott dolgozók a látogatókkal, páciensekkel történt beszélgetések során.

A program lezajlását követő  megbeszélésen az OTH és a MOTESZ képviselői abban állapodtak meg, hogy legyen egy nyilvános kiértékelő program, amelyre meghívást kapnak az Egészségügyi Államtitkárság, valamint a helyi önkormányzatok  illetékes szakemberei is, és  amely módot ad arra, hogy a program megfelelően elhelyezhető legyen a szűrési, megelőzési stratégiában.

Ez a feladat jól illeszkedik a MOTESZ-nek  az előzőekben említett, az Egészségügyi Államtitkárság szűrésekkel, szűrőprogramokkal kapcsolatos tevékenységének támogatásához.

Fontos a szűrésekkel összefüggésben említenünk a Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 programot, amely a MOTESZ szakmai támogatásával folyik, és a MOTESZ által  kezdeményezett nyolc éve futó  Szív- és Érrendszeri Nemzeti Programot.

Döntéshozók tájékoztatása az egészségügy aktuális feladatairól - a MOTESZ tagegyesületeinek véleménye alapján

A Szövetség Elnöksége fontosnak tartotta, hogy az egészségügy 2014-ben megújult állami vezetése tájékozott legyen a magyar orvostársaságok, egyesületek és az általuk képviselt orvosi  szakmák véleményéről, javaslatairól, elvárásairól. E tájékoztatás elkészítéséhez tagegyesületeink segítségét kértük, megküldtünk egy kérdés-sort számukra, amelyben a társaság álláspontját tükröző válaszokat kértünk. A kérdések elsősorban arra irányultak, hogy a társaságok véleménye alapján meghatározzuk, hogy melyek az előző kormányzati időszakban megkezdett egészségügyi intézkedések, tevékenységek, ill. mely területek és problémák nem kaptak eddig megfelelő figyelmet. Választ vártunk arra is, hogy társaságaink mely kormányzati intézkedéseket tekintik olyannak, ami a legnagyobb javulást hozná a lakosság egészségi állapotában, ill.  milyen kormányzati intézkedések szükségesek a megfelelő emberi erőforrás biztosításához az egészségügyben.

A válaszok feldolgozása, összegezése megtörtént, és az októberi Szövetségi  Tanácsülésen az elkészített tervezet megvitatására, a helyben elhangzó véleményekkel, javaslatokkal való kiegészítésére is sor került. A  jelentést, annak  végső egyeztetése, véglegesítése után az EMMI, a Minisztérium  Egészségügyi Államtitkársága, az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága részére elküldtük  és a MOTESZ weboldalán  is - tömörített formában -  hamarosan nyilvánosságra hozzuk.  Mivel a MOTESZ tagegyesületei számára a teljes anyagot eljuttattuk, csak néhány fontos megállapítást emelek ki, a teljesség igénye nélkül:

Az egészségügy helyzetét és feladatait bemutató anyag preambulumában összefoglaltuk azokat a problémákat, nehézségeket, amelyek az egészségügyet jellemzik, nevezetesen, hogy

            - "az egészségügyben a rendszerváltás óta számos változás történt, az egészségügy problémáinak átfogó megoldása azonban nem született meg,

            - hiányoznak azok a filozófiai-etikai-politikai keretek, amelyek között az egyre drágább diagnosztikai, terápiás eszközök szükségletalapon, az emberek igazságérzetét nem sértve biztosíthatók a rászorulóknak és az igénylőknek,

            - a Semmelweis Terv jó irány elmozdulást ígért, de nem állt össze egy koherens koncepcióvá, sok fontos kérdésre nem adott választ,

            - elmaradt annak bemutatása, hogy az államilag finanszírozott egészségügy milyen keretek között, milyen ellátás nyújtását képes biztosítani a rendelkezésre álló állami ráfordításból,

            -  többszöri felmérés sem nyújt meghízható adatot arra nézve, hogy az egyes diagnosztikus és terápiás eljárások valójában menyibe is kerülnek,

            - a hazai rendszer mostanra teljesítőképességének határaira jutott, amely ésszerű és célszerű beavatkozások, valamint megfelelő forrásteremtés nélkül nem tudja hosszabb távon ellátni feladatát."

Az összefoglaló jelentésben ésszerű és gyakorlatias megállapítás öltött kifejezést, a tenni akarás és a kölcsönös együttműködés jegyében,  mely szerint  a "jelen korszakban nem lehet az egészségügyi kormányzatot magára hagyni. Az ágazat szereplőinek együttműködésében többszektorú, összehangolt elemző munkára van szükség! Ha az egészségügy a betegek biztonságos, magas minőségű és méltányos ellátásához megfelelő feltételeket kíván kapni a kormányzattól és a társadalomtól, arra csak  akkor lehet jogosult, ha fel tud mutatni egy kiérlelt és megvalósítható koncepciót a XXI. századi lehetőségek és igények racionális kielégítésére. ennek érdekében a MOTESZ és tagtársaságai készek a kormányzattal az együttműködésre".

A folytatásra érdemes intézkedések,  tevékenységek közül társaságaink javaslatai, véleménye alapján  az anyagban kiemeltük a forráshiányos egészségügy támogatására bevezetett extra adóbevételek  mértékének és körének bővítését, az életpályamodellel, a progresszivitási szintek  finanszírozási oldalával, a betegút-szervezéssel, az e-health rendszerek fejlesztésének  kérdéseivel kapcsolatos további lépések megtételét.

Azon területek közül, amelyek az eddigiekben kevesebb figyelmet kaptak a szükségesnél,  az ágazati jogszabályok áttekintését, a hiányosságok felszámolását, a humánerőforrás hiánnyal kapcsolatos égető problémákat, a szakdolgozói kompetenciák meghatározásának fontosságát,    az adminisztrációs terheket, az adminisztráció szervezetlenségét jeleztük.  Nagyon fontosnak  és sürgetően megoldandó feladatnak  tartjuk a biztosítási csomag pontos definícióját. További sürgető feladat a hatékony, magas színvonalú szakfelügyelet megszervezése,  az egészségügyi ellátás teljes minőségügyi és betegbiztosítási rendszerének kialakítása.

Az anyag három olyan fontos kormányzati intézkedést fogalmaz meg - a társasági vélemények alapján - amelyek belátható időn belül a legnagyobb javulást eredményeznék a lakosság egészségi állapotában. Ezek a lakosság egészségismeretének, egészségtudatos magatartásának, egészségnevelésének különböző eszközökkel történő fejlesztése, a prevenciós és szűrőprogramok kialakítása, valamint a népegészségügyi szempontból kiemelt fontosságú kérdések nemzeti programok keretében történő kiemelt, mindenre kiterjedő, koordinált kezelése, egészségügyön belüli és társadalmi elismertetése.

Ami a MOTESZ és a Szövetséget alkotó tagegyesületek legfontosabb teendőire vonatkozó kérdést illeti, társaságaink a következő válaszokat adták:

            "A folyamatos kommunikáció mellett az érdekérvényesítés hatékonyabbá tétele.

            Szaktanácsadói szervek mellett és helyett döntés-előkészítői és operatív funkciókba történő bevonódás.

             A nemzeti programok gondozása, karbantartása, megvalósításuk szakmai feltételeinek biztosítása, társadalmi kommunikációja.

            Az orvostársadalom és a társadalom közötti kommunikáció fejlesztése, a kölcsönös megértés és bizalom erősítése, az ellátás feltételeinek javítása, végső soron a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növelése, egészségi állapottal összefüggő életminőségének javítása érdekében."

A válaszok összegezéséből látható, hogy a legfontosabbnak tartott teendők tükrözik a MOTESZ két éve megfogalmazott célkitűzéseit, terveit, ezért a társaságok egyetértésével, összefogásával, segítő együttműködésével jó eséllyel tudjuk mindezeket megvalósítani.

Szakmai módszertani anyagok kidolgozása

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdetett 5 témakörben  az Egészségfejlesztési Irodák  állapot-felmérési, rizikóbecslési, életmód-tanácsadási, helyi hálózatépítési és közösségi egészségfejlesztési tevékenységéhez kapcsolódó szakmai módszertani anyagok kidolgozására.

A pályázatot megnyertük és - az öt témakörben (alkohol, daganatos megbetegedések megelőzésének, korai észlelésének és gondozásának támogatása, szénhidrát-anyagcsere zavarai, hypertonia és perifériás érbetegségek, valamint  túlsúlyos és elhízott kliensek számára nyújtott tanácsadás) a szakterületeket képviselő szakemberek bevonásával  2015. évre áthúzódóan vállalkoztunk a  módszertani anyagok  elkészítésére.

Nemzetközi kapcsolatok

Az elmúlt évi beszámolóban tájékoztatást adtunk arról, hogy  a Kínai Kórházszövetség delegációját fogadtuk. A delegáció a magyarországi kórház-finanszírozás sajátosságaival ismerkedett felkért szakértők előadásaiból, majd a Szent Imre Kórház látogatása során tájékozódhattak a finanszírozási rendszer gyakorlati alkalmazásáról is.

A WMA-beli tagságunkat illetően még 2013-ban megállapodtunk a Magyar Orvosi Kamarával, hogy - hasonlóan más országokhoz, átadjuk számukra a tagságot, azonban a MOTESZ tagja marad a WMA delegációnak és szakértői részt vehetnek a testületi munkában.

2014-ben pedig az UEMO-beli tagságunkat adtuk át a Magyar Általános Orvosok Egyesületének. Az igen jelentős tagsági díj megfizetésére már évek óta nem volt lehetőségünk,  viszont a nemzetközi szervezetbeli magyar tagságot veszélyeztette az, hogy nem tudtunk tagdíjat fizetni. A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete átvette a tagságot azzal, hogy együttműködik és tájékoztatást ad a nemzetközi szervezetbeli munkáról a MOTESZ-nek.

Az Elnökség fontosnak tartotta, hogy az UEMS-beli tagságot megőrizzük, és részt vegyünk a nemzetközi szervezet munkájában, annál is inkább, mert több, mint 30 szekcióban közvetlenül  részt vesznek és dolgoznak a MOTESZ tagegyesületei.

Testületi ülések, szervezeti munka

Az elmúlt év során alapszabályunk módosítására került sor. Mindenki előtt ismert, hogy 2014. március 15-én hatályba lépett a 2013. évi V. törvény, az új Polgári Törvénykönyv, amely a civil szervezetek kötelezettségévé tette, hogy az első változás-bejelentéssel egyidejűleg, de legkésőbb 2016. március 15-ig tegyenek eleget az alapszabályaik áttekintésének és az új Ptk. szabályainak igazításához, megfeleltetéséhez. a 2014. évi második szövetségi tanácsülésünkön tárgyaltuk az alapszabály módosítását, a Fővárosi Törvényszéknek beadtuk a módosítási kérelmet,  változás-bejelentést július végén, azonban a néhány héttel ezelőtti érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy a bíróság még a június elején érkezett anyagok feldolgozását végzi, tehát lényeges  csúszás van,  ezért a beadványunk elfogadásáról, az esetleges hiánypótlási kötelezettségről minden bizonnyal már csak a jövő évben kapjuk meg a bírósági végzést.

Testületi üléseinket az alapszabálynak megfelelően megtartottuk, a  folyó ügyek megtárgyalása, ill. a Szövetségi Tanácsülések előkészítése zajlott az elnökségi üléseken,  a Szövetségi Tanács üléseinek pedig Önök részesei voltak.  Ezzel kapcsolatban fontos említenem, hogy a részvételi aktivitás még mindig hagy kívánnivalót maga után. Kérjük tagegyesületeink képviselőit, hogy tekintsék fontosnak a szövetségi munkát és tiszteljék meg  kollegáikat, tisztségviselő társaikat azzal, hogy évi négy alkalommal részt vesznek a szövetségi tanács ülésein.

Jogszabálytervezetek véleményezése

Hasonlóan az előző évekhez, az Egészségügyi Államtitkárságtól kapott jogszabálytervezetek  véleményezését megtettük, feltéve, hogy  fogadható határidő állt rendelkezésre egy-egy terjedelmesebb joganyag megismerésére, kapcsolódó jogszabályokkal való összevetésére stb.

Gazdálkodásunk

Nem lenne teljes az elmúlt két évről szóló beszámoló, ha nem említenénk gazdasági ügyeinket. Két évvel ezelőtt a MOTESZ közel 17 milliós adóssággal állt szemben, így elsődleges feladatunknak tekintettük a gazdálkodással összefüggésben, hogy az adósságainkat törlesszük, rendezzük.

A költségek drasztikus csökkentésének, de különösen a bevételi források megteremtésének, növelésének köszönhetően elmondhatjuk, hogy e téren is sikerült teljesíteni célkitűzéseinket.

Mint ismert, a szövetség hivatali apparátusát 1 főre csökkentettük, és a MOTESZ titkárságának - szerződés alapján, szerény bérleti díj fejében - az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete ad helyet.

Tagdíjbevételeink  2013-ban - eltekintve attól, hogy néhány társaság egyáltalán nem fizetett - viszonylag kielégítően alakultak, 2014-ben már szerényebb tagdíjbevételt könyvelhettünk el. (A tagdíj meg nem fizetésének eddig semmiféle következménye nem volt, de megújított alapszabályunkban már rendelkeztünk  ezzel kapcsolatban.)

Az EMMI Egészségügyi Államtitkárságával évről évre létrejövő támogatási szerződés segítségével a működési költségeink javarészét, valamint a szakmai  programok költségeit fedezni tudjuk. Bízunk abban, hogy erre a jövőben is lesz lehetőségünk.

A Magyar Orvostudományi Napok rendezvényéből befolyt részvételi díjak nagyobbik részét pedig  a Szövetség tudja felhasználni, olyan kiadások fedezésére, amelyeket szükségképpen rendeznünk kell. Ilyen például a nemzetközi tagdíj és ilyen az adósságok  folyamatos törlesztése.

Elmondhatjuk, hogy 2014. végére  7,2 millió forintra zsugorodott az adósságállomány, ezt az összeget a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére kell 2016. december 16-ig megfizetnünk.  A korábbi évek ki nem fizetett Nádor utcai bérleti díjának és közüzemi költségeinek kamatokkal terhelt összegéről van szó.

A két évvel ezelőtt elhatározott feladatainkat illetően  van még  tennivaló bőven, hiszen a célkitűzések hosszú távra szóltak, és ezután is folyamatos munkát igényelnek. Fontosnak tartjuk azt is, hogy munkánk megfelelő publicitást kapjon,  ezért kiemelt programnak tekintjük, hogy a kommunikációnkat folyamatosan javítsuk. Ezen a területén  már értünk el eredményeket, és továbbra is szorgalmazzuk, hogy a 127 orvostársaság megfelelő súllyal, színvonallal szólaljon meg és szerepeljen  az orvosi társadalmi közbeszédben. Kommunikációnk korábbi egyik fontos eszköze volt a MOTESZ Magazin, sajnos anyagi lehetőségek híján a megjelentetése egyelőre nem lehetséges.  A Magazin  utódjaként - a folytonosság fenntartásával - megváltozott  szerkezetben és megváltoztatott névvel (Magyar Orvostársasági Szemle), online formában való megjelenésről döntött a Szövetségi Tanács. Megvalósítása a közeljövő  indokolt feladata.

Széchenyit idézve "Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen", ezért csak a társaságokkal szoros együttműködésben, élő, intenzív napi kapcsolat révén léphetünk előre és realizálhatjuk közös feladatainkat. A tevékenységeket a tagtársaságok fokozottabb szerepvállalásával, azaz kezdeményezéseik felkarolásával és képviselőik aktív részvételével tudjuk bővíteni, megújítani. Erre biztatom tagjainkat, mert - ismét Széchenyit idézve - "Tőlünk függ minden, csak akarjunk."

A Magyar Orvostudományi Napok visszatérő megrendezése, a népegészségügyi szűrőprogramokban való aktív részvételünk, az egészségügy racionalizálásával kapcsolatos állásfoglalásaink, társaságaink munkájának hazai és nemzetközi segítése, betegszolgálati tevékenységünk mind-mind apró lépést jelentenek ezen a hosszú úton. Látni kell, hogy az utóbbi években számos szükséges változáson és iránymódosításon esett át a MOTESZ, ezért még sok hasonló pozitív cselekedetre és időre van szükség a Szövetség egykori reputációjának visszaszerzéséhez.

A kétéves elnöki ciklus végén engedjék meg, hogy megköszönjem valamennyiüknek  munkájukat, támogatásukat. Sikerült túlélnünk a nagy megrázkódtatást, azt gondolom, hogy a mélyponton már túljutottunk, azonban azért, hogy az elért eredményeket megőrizzük és a Szövetséget tovább erősítsük,  naponta kell tennünk. Ehhez a nem könnyű és nem kevés munkához kívánok a mai ülés alkalmával megválasztandó új tisztségviselőknek és Önöknek mindannyiuknak  kellő elszántságot hitet, kitartást,  jó erőt és egészséget.

Budapest, 2014. december 8.

                                                                                 

Prof. Dr. Poór Gyula

egyetemi tanár, elnök

BELÉPÉS

TÁMOGATÁSOK

emet logo szines jpeg

 

AZ EGÉSZSÉG TÍZ PARANCSOLATA

2021